Đăng Nhập
 Biểu mẫu Tổ chức cán bộ Đóng

 

STT

Tên biểu mẫu Tải về
1

 Mẫu lý lịch cán bộ (Mẫu 2C-BNV /2008Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ)

Tải về
2  Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý (Dùng cho bổ nhiệm và bổ nhiệm lại)

Tải về

3

 

Bản tự nhận xét, đánh giá của công chức, viên chức (Hàng năm)

Tải về
4

 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

Tải về

5
 Công tác thi đua khen thưởng Tải về
6 Các biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá Đảng viên (từ năm 2018) Tải về
   
 


 

  
 Bộ mẫu đơn hành chính

STT

Tên biểu mẫu Tải về
1

 

 Hướng dẫn thủ tục thanh toán 

Tải về
2

 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn 

Tải về
3

- Quy trình sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin 

- Phiếu yêu cầu sửa chữa máy tính

- Biên bản kiểm tra; 

Tải về

Tải về

4

 Mẫu phiếu thăm hỏi đoàn viên công đoàn 

Tải về
5

 Giấy thanh toán tạm ứng 

Tải về
6
Giấy đề nghị thanh toán Tải về
7

Bảng kê mua hàng (Dùng để thanh toán mua lẻ)

Tải về
8

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Tải về
9 Mẫu giấy đi đường Tải về

 

  
 Bộ mẫu đơn cho sinh viên

STT

Tên biểu mẫu
Tải về
 1

  Ðơn xin học lại

   Dành cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Thủy sản xin học lại

 Tải về
 2

  Ðơn xin nghỉ học bảo lưu kết quả học tập

    Dành cho học sinh sinh viên trường Cao đẳng Thủy sản nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập

 Tải về
 3

  Ðơn xin vào ký túc xá

    Ðơn xin vào ký túc xá dành cho học sinh, sinh viên mơi nhập học và học sinh, sinh viên có nhu cầu vào ký túc xá

 Tải về
 4

  Ðơn xin bổ bài

    Ðơn xin bổ bài dành cho học sinh, sinh viên học thiếu tiết

 Tải về
 5

  Ðơn xin nghỉ học

Tải về
6 Ðơn xin thôi học
Tải về
7

Ðơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập

Dùng cho sinh viên Đại học liên thông liên kết với Đại học Nha Trang

Tải về

 

 

 

  
  
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.