Tin tức - Sự kiện
  
 TKB - Lịch thi
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 các lớp CNTT

Xem chi tiết: Tại đây

Kế hoạch học lại các lớp Cao đẳng CNTT khóa 4,5,6

Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng CNTT - Học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng CNTT - Học kỳ 1 năm học 2013-2014
 

Xem chi tiết: TKB Khóa 5

                       TKB Khóa 6

                       TKB Khóa 7

  


 

  
 Góc giáo viên
Kế hoạch dự giờ GV khoa CNTT Học kỳ 1 năm học 2013-2014

Xem chi tiết: Kế hoạch

QĐ về việc quy định công tác GVCN và QĐ ban hành chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giảng dạy các bậc đào tạo trong trường CĐTS
Giảng viên và sinh viên

Giảng viên và sinh viên
 

Giảng viên là ai? Là người, qua các bài giảng, bộc lộ cho sinh viên thấy khuynh hướng, năng lực và tư tưởng (nếu có) của mình.

  
 Góc sinh viên
  
  
  

 

 

 

 

 

  
© 2007 - 2014 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.cdts.edu.vn - http://caođẳngthủysản.vn
http://cdts.edu.vn/ts2013/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/google1.gif
.