Tin tức - Sự kiên
Kế hoạch dự giờ kỳ 2 năm học 2013 - 2014

Xem chi tiết

Kế hoạch dự giờ giáo viên Khoa Kinh tế kỳ 1 năm học 2013-2014
  
 TKB - Lịch thi
Điều chỉnh TKB khoa 5,6,7 ky 2 nam hoc 2013-2014

Xem chi tiết

Lich thi lai khoa 5,6 ky 1 nam hoc 2013-2014

TKB CĐ k7

TKB CĐ k7
 

                                                          Xem chi tiết

  

 

  
 Góc giáo viên
Khoa Kinh tế thông báo tuyển sinh lớp kế toán thực tế năm học 2018-2019

 Thông báo tuyển sinh lớp Kế toán thực tế năm 2018-2019

Học bổng Australia

Kế hoạch dự giờ giáo viên Khoa Kinh tế kỳ 1 năm học 2012 - 2013

Kế hoạch dự giờ giáo viên Khoa Kinh tế kỳ 1 năm học 2012 - 2013
 

Kế hoạch dự giờ giáo viên Khoa Kinh tế kỳ 1 năm 2012 - 2013

  
 Góc sinh viên
Kế hoạch tổ chức phong trào tự quản v/v chăm sóc cây xanh, vs MT

Xem chi tiết

Đáp án đề thi CDN Quế Võ phần lý thuyết chuyên môn nghề
Tìm hiểu chế độ kế toán

Tìm hiểu chế độ kế toán
 

Tìm hiểu chế độ kế toán và các môn học trong ngành Kinh tế...

  
Khoa Kinh tế thông báo tuyển sinh lớp kế toán thực tế năm học 2018-2019

Khoa Kinh tế thông báo tuyển sinh lớp kế toán thực tế năm học 2018-2019
 

 Thông báo tuyển sinh lớp Kế toán thực tế năm 2018-2019

Học bổng Australia

Kế hoạch tổ chức phong trào tự quản v/v chăm sóc cây xanh, vs MT
Kế hoạch dự giờ kỳ 2 năm học 2013 - 2014
  
  


 

 

  
© 2007 - 2014 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.cdts.edu.vn - http://caođẳngthủysản.vn
http://cdts.edu.vn/ts2013/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/google1.gif
.