Giới thiệu
Ban lãnh đạo trung tâm

 

 

 

 

 

 1. Giám đốc

ThS. Nguyễn Văn Việt

Điện thoại: (0241) 3831 420

Fax: 0241 3832 909

Email: nvviet@cdts.edu.vn

2. Phó Giám đốc

ThS. Trần Đình Diễn

Điện thoại: 0912. 698.343

Email: tddien@cdts.edu.vn

Mục tiêu

Mục tiêu
 

 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Thủy sản là đơn vị đào tạo, dạy nghề tin học và ngoại ngữ ngắn hạn. Cung cấp dịch vụ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin học và ngoại ngữ.

Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo tin học, ngoại ngữ ngắn hạn, tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức thực hiện các chương trình liên kết hợp tác đào tạo ngoại ngữ, tin học với các cơ sở trong và ngoài trường.

Tổ chức thực hiện các chương trình dự án các hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ ngoại ngữ,  tin học nhà trường giao cho.

Tổ chức sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính

 

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
 

 Bộ máy của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học gồm có :

1 Giám đốc

1 Phó Giám đốc

2 Cán bộ làm hành chính, giáo vụ

12 Giáo viên dạy tin học và ngoại ngữ ( Giáo viên giảng dạy là giáo viên của khoa CNTT và khoa Khoa học cơ bản, hầu hết giáo viên đều có trình độ thạc sĩ)

  
 Lịch học - Lịch thi Đóng
  

  
 Kết quả thi
  
 Chương trình đào tạo
Thông báo tuyển sinh Tin học, tiếng Anh khóa mới

 Xem chi tiết: Tại đây

Thông báo tuyển sinh lớp tin học, tiếng anh khóa mới

Thông báo tuyển sinh tiếng Anh và Tin học khóa mới

  
  
  

    
© 2007 - 2014 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.cdts.edu.vn - http://caođẳngthủysản.vn
http://cdts.edu.vn/ts2013/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/google1.gif
.