Đăng Nhập
Tìm kiếm

  
  
 Bộ máy tổ chức Đóng

 BỘ MÁY TỔ CHỨC CÁC PHÒNG, KHOA, CÁC ĐƠN VỊ

 

THUỘC TRƯỜNG

 

1. Ban giám hiệu

* Hiệu trưởng: 

Ts. Bùi Thị Hạnh - ĐT 0222.3831.419 - Email: buihanh1974@yahoo.com

*Phó hiệu trưởng:

Ths. Nguyễn Anh Xuân - ĐT 0222.3842.934 - Email: naxuan@cdts.edu.vn

* Phó hiệu trưởng:

Ts. Thái Thanh Bình - ĐT 0222.3831.422 - Email: ttbinh@cdts.edu.vn


2. Phòng Tổ chức hành chính 
(0222)3.831632

Email: phongtchc@cdts.edu.vn

Trưởng phòng : 

ThS. Trần Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

 

3. Phòng Đào tạo (0222)3.833873 

Email: phongdt@cdts.edu.vn

Trưởng phòng:

ThS. Trần Đình Diễn

Phó trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Văn Quyền

ThS. Đặng Thị Khang

 

 4. Phòng Công tác sinh viên (0222)2.482769 

Email: phongctsv@cdts.edu.vn

Trưởng phòng:

Ths. Đỗ Đỗ Văn Sơn

Phó trưởng phòng:

Trần Trường Sơn

 

 

5. Phòng Tài chính kế toán (0222)3.831421 

Email: phongkhtc@cdts.edu.vn

Trưởng phòng:

Ths. Ngô Thị Kim Nguyệt

Phó Trưởng phòng

Ths. Ngô Thị Bích Thủy

 

6. Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng (0222)3.842508 

Email: phongktkdcl@cdts.edu.vn

Trưởng phòng:

Ths. Nguyễn Văn Hiền

 

7. Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế (0222)3.840093 

Email: phongkhhtqt@cdts.edu.vn

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

 ThS. Nguyễn Thùy Dương

 

8. Khoa Nuôi trồng Thủy sản (0222)3.842492

Website: http://www.cdts.edu.vn/ntts 

Trưởng khoa:

Ts. Ngô Thị Mai Hương

Phó Trưởng khoa:

Ths. Ngô Chí Phương

Ths. Nguyễn Thanh Hoa

 

9. Khoa Khoa học cơ bản (0222)3.842938

Website: http://www.cdts.edu.vn/khcb  

Trưởng khoa:

Ths. Nguyễn Thị Thu Hường

Phó trưởng khoa:

Ths. Nguyễn Thị Hường

 

10. Khoa Kinh tế (0222)3.842937

Website: http://www.cdts.edu.vn/kt  

Trưởng khoa: 

Ths. Nguyễn Văn Chan

Phó trưởng khoa:

Ths. Nguyễn Văn Quang

 

11. Khoa Công nghệ thông tin (0222)3.842954

Website: http://www.cdts.edu.vn/cntt  

 Trưởng khoa:

Ths. Ngô Văn Cương

Phó Trưởng khoa: 

Ths. Ngô Tạo Vinh

 

12. Khoa Chăn nuôi thú y 

 Trưởng khoa:

Ths. Nguyễn Luận

 

13. Bộ môn Chính trị - Pháp luật  (0222)3.842936

Phó Trưởng bộ môn (Phụ trách bộ môn)

Ths. Phạm Văn Lương

 

14. TT Ngoại ngữ Tin học (0222)3.840268

Website: http://www.cdts.edu.vn/ttnnth 

Giám đốc: 

Phó Giám đốc: 

Ths. Ngô Văn Cương

 

15. Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ thủy sản nước ngọt (0222)2.227269

Website: http://www.cdts.edu.vn/ttnnn  

Trại trưởng: 

Nguyễn Đắc Hải

 

16. Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ thủy sản nước mặn, lợ

Trại trưởng 

Ths. Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

  
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.