Đăng Nhập
Tìm kiếm

  
Enter Title

1. HIỆU TRƯỞNG.

TS. Bùi Thị Hạnh.

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG.

Ths. Nguyễn Anh Xuân.

3. PHÓ HIỆU TRƯỞNG.

TS. Thái Thanh Bình.

 
Sứ mạng - Tầm nhìn
       
  
 

       
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.