Đăng Nhập
Đóng
 
 
 
 

 

  
 Thông tin chung Đóng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN

 

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Phòng Tổ chức Hành chính:                        0241.3831632

Văn thư:                        0241.3832909

Fax:                                0241.3832909

Email:            vanthu@cdts.edu.vn

 

(Bấm vào dấu + để xem chi tiết)

  
 Ban giám hiệu Mở
  
 Phòng Tổ chức hành chính Mở
  
 Phòng Đào tạo - Ban tuyển sinh Mở
  
 Phòng Công tác sinh viên Mở
  
 Phòng Tài chính kế toán Mở
  
 Khoa Nuôi trồng Thủy sản Mở
  
 Khoa Công nghệ thông tin Mở
  
 Khoa Kinh tế Mở
  
 Khoa Khoa học cơ bản Mở
  
 Bộ môn Mác Lê nin Mở
  
 Phòng Khảo thí - KĐCL Mở
  
 Phòng Khoa học & HTQT Mở
  
Danh mục Đóng
  
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.