Đăng Nhập
Đóng
 
 
 
 

 

  
 Ban giám hiệu Mở
  
 Phòng Tổ chức hành chính Mở
  
 Phòng Đào tạo - Ban tuyển sinh Mở
  
 Phòng Công tác sinh viên Mở
  
 Phòng Tài chính kế toán Mở
  
 Khoa Nuôi trồng Thủy sản Mở
  
 Khoa Công nghệ thông tin Mở
  
 Khoa Kinh tế Mở
  
 Khoa Khoa học cơ bản Mở
  
 Bộ môn Mác Lê nin Mở
  
 Phòng Khảo thí - KĐCL Mở
  
 Khoa Chăn nuôi thú y Đóng

Địa chỉ: Nhà E (Tầng 2) - Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

 Văn thư:  

 Fax:         0222.3832909

 Email:   khoacnty@cdts.edu.vn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

Điện thoại NR

Điện thoại DĐ

1.     

Nguyễn Luận

Khoa CNTY

 

0976 843 906

2

Đỗ Trung Kiên  

Khoa CNTY

 

0919 583 796

3  

Bùi Thị Hiền

Khoa CNTY

 

0979 322 164

4   

Nguyễn Thị Sang

Khoa CNTY

 

0125 818 1899

5   

Ngô Thị Ái

Khoa CNTY

 

0919 584 360

         

 

 

 

  
Danh mục Đóng
  
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.