Đăng Nhập
Danh mục Đóng
    
Tìm kiếm
  
 Hợp tác quốc tế
Quan hệ hợp tác quốc tế

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước để sớm hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, về giáo dục và đào tạo. Từ năm 1994 trở lại đây trường được sự quan tâm của Bộ thuỷ sản mà trực tiếp là Vụ hợp tác quốc tế, Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Thuỷ sản trước đây), cùng với nỗ lực của của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, nhà trường đã tiếp nhận nhiều dự án từ các tổ chức quốc tế


Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
  
  
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.