Đăng Nhập
Danh mục
  
  
Tìm kiếm
  
 Tin tức
Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Thủy sản

Trường Cao đẳng Thuỷ sản ngày nay được thành lập theo Quyết định số 6768/QĐ - BGD&ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thân từ Trường Trung cấp Nông Lâm (1962) và Trường Trung cấp Thủy sản (1979). Trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường có chức năng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế ngành Thuỷ sản và các ngành kinh tế khác có liên quan, nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng về diện tích mặt nước, điều kiện khí hậu và sự đa dạng sinh học của vùng khí hậu nhiệt đới theo hướng phát triển hiệu quả, bền vững, an toàn thực phẩm.

Trường Cao đẳng Thủy sản với chức năng và nhiệm vụ được giao là phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho được yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập với nền nông nghiệp tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Để đảm nhiệm được trọng trách trên trước ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trường cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển nhà trường một cách toàn diện, khả thi và từng bước hướng tới hội nhập quốc tế.

            Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Thủy sản được xây dựng trên cơ sở pháp lý như: Luật giáo dục 2005; Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về đổi mới cơ bản toàn diện Giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chuyên đổi cơ cấu sản xuât nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng năm 2020. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường giai đoạn 5 năm (2003 -2007).

Xem chi tiết Chiến lược


Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
    
Tài nguyên Đóng
  
 
 
 
 

 

  
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.