Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động năm 2020

2020.12.02 - 196 lượt xem

File: Kiemdiemdanhgia2020.pdf Tải về

Tin cùng loại