Danh mục
  
Tìm kiếm
  
 Đào tạo
Lich thi lai khoa 5,6 ky 1 nam hoc 2013-2014 (Ngày: 26-02-2014)

Xem chi tiết

Lịch thi lại khoa 5, 6 ky 1 nam hoc 2013-2014

[Trở về]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Điều chỉnh TKB khoa 5,6,7 ky 2 nam hoc 2013-2014
- Lich thi lai khoa 5,6 ky 1 nam hoc 2013-2014
- TKB CĐ k7
  

  
© 2007 - 2014 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.cdts.edu.vn - http://caođẳngthủysản.vn
http://cdts.edu.vn/ts2013/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/google1.gif
.