Danh mục
  
Tìm kiếm
  
 Nghiên cứu khoa học
Quyết định Về việc phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường thực hiện trong năm 2012

Xem chi tiết các đề tài được phê duyệt năm 2012 Tại đây


Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
  

  
© 2007 - 2014 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.cdts.edu.vn - http://caođẳngthủysản.vn
http://cdts.edu.vn/ts2013/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/google1.gif
.