Cán bộ - Giảng viên

STT 

Ngày ban hành 

Số/ Ký hiệu

Tên văn bản 

Cơ quan

ban hành

Tải về 

1

 29/04/2009

373/ QĐ-CĐTS

 Quy định của nhà trường về việc thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp, miễn, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên

  Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

2

 10/5/2012

162/ QĐ-CĐTS  Quyết định đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên

 Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

3

 02/06/2010

411/ QĐ-CĐTS

 Quy định về học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên

Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

4  14/04/2010 232/ CĐTS-ĐT  Quyết định của Hiệu trưởng về việc điều chỉnh hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

5  25/10/2010 787/ QĐ-CĐTS   Quyết định phê duyệt chuyển chương trình đào tạo từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

6  25/10/2010 768/ QĐ-CĐTS   Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 về đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

7  25/10/2010 789/ QĐ-CĐTS   Quyết định ban hành quy định xây dựng và sử dụng mã học phần trình độ Cao đẳng  Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

8
09/02/2012
22/QĐ-ĐT-CĐTS Quyết định Ban hành qui định chế độ làm việc của giảng viên và giáo viên giảng dạy các bậc đào tạo trong Trường Cao đẳng Thủy sản Trường cao đẳng thủy sản Tải về
9 09/02/2012 23/QĐ-CĐTS Quyết định của Hiệu trưởng V/v qui định công tác GVCN trong Trường Cao đẳng Thủy sản
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
10 15/5/2009 408/QĐ-CĐTS Quy định về việc quản lý hồ sơ trúng tuyển HSSV
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
11 31/5/2011 274/QĐ-CĐTS Quyết định V/v ban hành "Quy định sử dụng quỹ khuyến học đối với HSSV"
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
12 06/9/2011 476/QĐ-CĐTS Quyết định Ban hành Quy định về nếp sống văn hóa học đường
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
13 27/7/2012   Quy định về cơ chế phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm nếp sống văn hóa học đường của HSSV
Trường cao đẳng thủy sản Tải về

 

STT

Tên biểu mẫu
Tải về
 1

  Ðơn xin học lại

   Dành cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Thủy sản xin học lại

 Tải về
 2

  Ðơn xin nghỉ học bảo lưu kết quả học tập

    Dành cho học sinh sinh viên trường Cao đẳng Thủy sản nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập

 Tải về
 3

  Ðơn xin vào ký túc xá

    Ðơn xin vào ký túc xá dành cho học sinh, sinh viên mơi nhập học và học sinh, sinh viên có nhu cầu vào ký túc xá

 Tải về
 4

  Ðơn xin bổ bài

    Ðơn xin bổ bài dành cho học sinh, sinh viên học thiếu tiết

 Tải về
 5

  Ðơn xin nghỉ học

Tải về
6 Ðơn xin thôi học
Tải về
7

Ðơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập

Dùng cho sinh viên Đại học liên thông liên kết với Đại học Nha Trang

Tải về

 

 

 


  

© 2007 - 2014 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.cdts.edu.vn - http://caođẳngthủysản.vn
http://cdts.edu.vn/ts2013/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2013/google1.gif
.