BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2019

2019.12.30 - 766 lượt xem

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO BỘ DỰ THẢO CÁC TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO, TRƯỜNG TIẾP CẬN TRÌNH ĐỘ CÁC NƯỚC KHU VỰC ASEAN VÀ CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN THUỘC NHÓM G20 NĂM 2019

File: Bao cao tu danh gia 2019.pdf Tải về