Tuyển 02 sinh viên du học Thái Lan từ năm 2024

Trong khuôn khổ hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ IRPC Thái Lan, Tập đoàn dầu khí PTT Thái Lan, Phòng Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật – Bộ Giáo dục nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác ...

Quan hệ hợp tác quốc tế

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước để sớm hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, về giáo dục và đào tạo. Từ năm 1994 trở lại đây trường được sự quan tâm của Bộ thuỷ sản mà trực tiếp là Vụ hợp tác quốc tế, ...