Ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức vui Tết trung thu năm 2023 và Tuyên dương phát phần thưởng cho các con có thành tích học tập tốt trong năm học 2022-2023.

Ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức vui Tết trung thu năm 2023 và Tuyên dương phát phần thưởng cho con cán  bộ viên chức lao động nhà trường có thành tích học tập tốt năm học 2022-2023

12 3 4 5 6 7 8 9 10    >    >>