Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản tổ chức “Lễ nhận và trao tặng quà hỗ trợ các cháu học sinh con em đồng bào dân tộc vùng cao”

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản tổ chức “Lễ nhận và trao tặng quà hỗ trợ các cháu học sinh con em đồng bào dân tộc vùng cao” do Hội Đông y thành phố Từ Sơn và Hội đồng niên Canh Tuất phường Đồng Kỵ- thành ...

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị.

Sáng 09/07/2024 Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức tham gia học tập trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn ...

Hội nghị Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 15/6, tại Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên lĩnh vực nông nghiệp.

NGÀY HỘI HỌC SINH, SINH VIÊN TỈNH BẮC NINH NĂM 2024

Sáng ngày 05/01/2024, tại trường THPT Hàn Thuyên, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Ngày truyền thống học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Tham gia hội chợ Kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/BCSĐ ngày 08/5/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Sáng 04 tháng 12 năm 2023, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua điểm cầu trực tuyến ...

12 3 4 5 6 7 8 9 10    >    >>