Biểu mẫu

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Mẫu Giấy đi đường trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản. Tải về
Biểu mẫu đánh giá cuối năm 2020 Biểu mẫu đánh giá cuối năm 2020 Tải về
Biểu mẫu Kiểm điểm, đánh giá đảng viên Biểu mẫu Kiểm điểm, đánh giá đảng viên hàng năm Tải về
Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng Tải về
Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán Tải về
Giấy đề nghị tạm ứng Giấy đề nghị tạm ứng Tải về
Các biểu mẫu đánh giá cuối năm Các biểu mẫu đánh giá cuối năm (Từ năm 2019) Xem
Mẫu lý lịch cán bộ Mẫu 2C-BNV /2008 - Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Xem