Danh bạ điện thoại

STT

Họ tên, đơn vị

Chức vụ

Cơ quan

Email

TS. Bùi Thị Hạnh 

 Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐ trường,
Hiệu trưởng

0222.3831419

buihanh1974@yahoo.com

2

PGS-TS. Thái Thanh Bình

Phó Hiệu trưởng

0222.3831422

ttbinh@cdts.edu.vn