Đăng ký xét tuyển

✅ Thời gian xác nhận nhập học từ ngày 1/9 đến hết ngày 5/9/2020- 2021

🔸 Khi đi xác nhận nhập học mang theo giấy báo kết quả thi THPT bản chính

✅ Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

(ghi đầy đủ thông tin địa chỉ Thôn/Xã/Huyện/Tỉnh)

Điểm môn 1: Điểm môn 2: Điểm môn 3:

Các trường dấu sao (*) là bắt buộc