Nội bộ

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 01/11/2021 Tải về
88/QĐ-CĐKTKTTS-ĐT 22/02/2019

Quyết đinh ban hành Quy chế tổ chức đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Xem
Quy chế đào tạo 22/02/2019

Quy chế Đào tạo (Theo QĐ số 88/QĐ-CĐKTKTTS ngày 22/02/2019)

Xem
Biểu mẫu Quản lý đào tạo 22/02/2019

Biểu mẫu Quản lý đào tạo (Chính thức)

Xem