Thông báo thực hiện kê hoạch số 1118/PC08-XLVP của phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh ngày 08/04/2023.

Đính kèm Bản cam kết tham gia giao thông giữa học sinh, sinh viên với Nhà trường.

12 3