GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Bài giảng Nuôi trồng thủy sản 2020 15/04/2021 Bài giảng NTTS 2020 Tải về
Danh mục sách tham khảo 26/03/2021 Xem Tải về
Bài giảng lựa chọn cho chương trình 2017 15/04/2021 Bài giảng lựa chọn cho CT 2017 Tải về
Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm 18/03/2021 Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm (NTTS 2020) Xem Tải về
Sản xuất giống và nuôi cá cảnh 18/03/2021 Sản xuất giống và nuôi cá cảnh (NTTS 2020) Xem Tải về
Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 18/03/2021 Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NTTS 2020) Xem Tải về
Sinh lý động vật thủy sản 18/03/2021 Sinh lý động vật thủy sản (NTTS 2020) Xem Tải về
Ứng dụng vi sinh trong nuôi trồng thủy sản 18/03/2021 Ứng dụng vi sinh trong nuôi trồng thủy sản (NTTS 2020) Xem Tải về
Thủy sinh vật 18/03/2021 Thủy sinh vật (NTTS 2020) Xem Tải về
Sản xuất giống cá nước ngọt 18/03/2021 Sản xuất giống cá nước ngọt (NTTS 2020) Xem Tải về
Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 18/03/2021 Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NTTS 2020) Xem Tải về
Phân loại động vật thủy sản 18/03/2021 Phân loại động vật thủy sản (NTTS 2020) Xem Tải về
Nuôi cá và đặc sản nước ngọt 18/03/2021 Nuôi cá và đặc sản nước ngọt (NTTS 2020) Xem Tải về
Nuôi cá nước lạnh 18/03/2021 Nuôi cá nước lạnh (NTTS 2020) Xem Tải về
Sản xuất giống và nuôi cá giáp xác 18/03/2021 Sản xuất giống và nuôi cá giáp xác (NTTS 2020) Xem Tải về
Phòng và trị bệnh động vật thủy sản 18/03/2021 Phòng và trị bệnh động vật thủy sản (NTTS 2020) Xem Tải về
Giáo trình - Bài giảng NTTS (2017) 19/01/2017 Giáo trình - Bài giảng NTTS (2017) Tải về
An toàn và vệ sinh lao động 18/03/2021 An toàn và vệ sinh lao động (NTTS 2020) Xem Tải về
Nuôi cá ao 18/03/2021 Nuôi cá ao (NTTS 2020) Xem Tải về
Sản xuất giống và nuôi cá biển 18/03/2021 Sản xuất giống và nuôi cá biển (NTTS 2020) Xem Tải về
Sử dụng thức ăn trong nuôi trồng thủy sản 18/03/2021 Sử dụng thức ăn trong nuôi trồng thủy sản (NTTS 2020) Xem Tải về
Khuyến ngư 18/03/2021 Khuyến ngư (NTTS 2020) Tải về
Tiếng anh 18/03/2021 Tiếng anh (Cao đẳng 2020) Tải về
Tin học 18/03/2021 Tin học (Cao đẳng 2020) Tải về
Quốc phòng an ninh 18/03/2021 Quốc phòng an ninh (Cao đẳng 2020) Tải về
Pháp luật 18/03/2021 Pháp luật (Cao đẳng 2020) Tải về
Chính trị 18/03/2021 Chính trị (Cao đẳng 2020) Tải về
Giáo dục thể chất 18/03/2021 Giáo dục thể chất (Cao đẳng 2020) Tải về