Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch các chức dạnh cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2026-2031

2022.06.21 - 195 lượt xem

File: KH 208-KH-CDKTKTTS-TCHC.pdf Tải về

Tin khác