Biểu mẫu Xem thêm

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng Tải về
Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán Tải về
Giấy đề nghị tạm ứng Giấy đề nghị tạm ứng Tải về
Các biểu mẫu đánh giá cuối năm Các biểu mẫu đánh giá cuối năm (Từ năm 2019) Xem
Mẫu lý lịch cán bộ Mẫu 2C-BNV /2008 - Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Xem

Các tiện ích Xem thêm

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Bộ font tiếng Việt Bộ font tiếng Việt (Full) Xem
Bộ font tiếng Việt

Bộ font tiếng Việt (Bảng mã TCVN3-ABC)

Xem
Bộ font tiếng Việt

Bộ font tiếng Việt (Bảng mã Unicode)

Xem
Logo trường

Logo trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Tải về

Tài nguyên khác Xem thêm

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Ảnh lễ mít tinh 20/10/2020 Ảnh Lễ gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020 Xem
Bộ hồ sơ xét tuyển (Bản in)

Bộ mẫu hồ sơ xét tuyển (Bản in)

Xem
Bộ ảnh lễ Tri ân và trưởng thành (niên khóa 2017-2020) Bộ ảnh lễ Tri ân và trưởng thành (niên khóa 2017-2020) Xem