Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm dường hô hấp cấp do CoVid - 19 của Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

2021.05.14 - 1481 lượt xem

File: Phan cong nhiem vu BCD phong chong dich CoVid 19.pdf Tải về