Khẩn: Đăng ký tham gia lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID 19.

2021.05.14 - 1837 lượt xem

Các đồng chí điền đẩy đủ các thông tin theo mẫu. Cơ quan Đoàn thanh niên sẽ chủ động liên hệ với các đồng chí. Trân trọng cảm ơn !

Nhấn vào đây để đăng ký ký trực tuyến


 

Tin khác