Công văn số 315/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại phường Tương Giang.

2021.06.01 - 1028 lượt xem

File: CV 315 -UBNDTS.pdf Tải về