Công văn số 318/UBND-VX về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại khu dân cư/cụm dân cư các phường Đồng Nguyên và Tân Hồng.

2021.06.01 - 1145 lượt xem

File: CV 318-UBNDTS.pdf Tải về