Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2021.

Kèm theo bản Hướng dẫn bình xét danh hiệu Phụ nữ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", danh hiệu Phụ nữ xuất sắc.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2020)

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản giới thiệu đề cương tuyên truyền do Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn tới đoàn ...