Ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức vui Tết trung thu năm 2023 và Tuyên dương phát phần thưởng cho các con có thành tích học tập tốt trong năm học 2022-2023.

Ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức vui Tết trung thu năm 2023 và Tuyên dương phát phần thưởng cho con cán  bộ viên chức lao động nhà trường có thành tích học tập tốt năm học 2022-2023

Xúc động hành trình về thăm quê Bác của Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2022), Chào mừng kỷ niệm 93 năm Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2022). Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức đoàn CBVCNLĐ chuyến hành trình về thăm quê ...

Thông báo về việc tham gia ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/9/2021; Thực hiện văn bản số 184/CĐN ngày 04/11/2021 của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc tham gia ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ, ...

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2021.

Kèm theo bản Hướng dẫn bình xét danh hiệu Phụ nữ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", danh hiệu Phụ nữ xuất sắc.

12