Thông tin tuyển sinh 2021

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tuyển sinh và đào tạo trong năm học 2021 - 2022

Tuyển sinh đại học liên thông

Trường Đại học Nha trang thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông tại Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản