Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản (Đã sửa 2019)

2019.09.16 - 1379 lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số     /QĐ-CĐKTKTTS-ĐT ngày…tháng ….. năm 2019 của Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản)

Tên ngành, nghề: Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)

Mã ngành, nghề: 6620303

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Hình thức đào tạo: Tổ chức đào tạo theo tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực thủy sản; đạt trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ tốt; hiểu biết kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành về nuôi trồng thuỷ sản; đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về kiến thức

(1) Hiểu biết được chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước;

(2) Phân tích được vai trò, đặc điểm nhận dạng một số thủy sinh vật trong thủy vực nuôi thủy sản và đánh giá được ứng dụng của vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản;

            (3) Trình bày được phương pháp xác định và quản lý một số chỉ tiêu môi trường; phân tích được nguyên nhân và đưa ra biện pháp quản lý biến động một số yếu tố môi trường trong nước nuôi thủy sản;

            (4) Trình bày được phương pháp vận hành hệ thống quan trắc môi trường nuôi thủy sản tự động;

            (5) Trình bày được đặc điểm sinh học, yêu cầu kỹ thuật của công trình nuôi thủy sản và phân tích được quy trình công nghệ sản xuất giống, nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế; phân tích, so sánh ưu, nhược điểm các kỹ thuật vận chuyển động vật thủy sản sống;

            (6) Phân tích nguyên lý hoạt động của quy trình nuôi thủy sản công nghệ cao (Biofloc, nuôi thủy sản trong hệ thống tuần hoàn (RAS)); so sánh ưu, nhược điểm của quy trình nuôi thủy sản công nghệ cao với quy trình kỹ thuật nuôi thủy sản truyền thống;

          (7) Phân tích được biện pháp phòng bệnh tổng hợp, phương pháp chẩn đoán và trị một số bệnh thường gặp ở động vật thủy sản;

          (8) Trình bày và phân tích được nguyên tắc chuẩn bị, sử dụng thức ăn; sử dụng các loại chế phẩm sinh học, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản;

          (9) Trình bày, phân tích được nguyên tắc chuẩn bị, sử dụng dụng cụ, thiết bị trong phòng thí nghiệm và các trang thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản;

          (10) Trình bày được biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong nuôi trồng thủy sản;

            (11) Có kiến thức tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; có kiến thức cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản;

          (12) Có kiến thức tin học đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.2.2. Về kỹ năng

(1) Thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước;

(2) Phân loại chính xác một số loài động vật thủy sản nuôi, một số thủy sinh vật trong thủy vực nuôi thủy sản và ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản;

            (3) Xác định nhanh, chính xác và quản lý được một số yếu tố môi trường trong nuôi trồng thủy sản;

            (4) Vận hành thành thạo hệ thống quan trắc môi trường nuôi thủy sản tự động;

            (5) Thực hiện thành thạo quy trình công nghệ sản xuất giống, nuôi thương phẩm một số đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế và thực hiện công việc vận chuyển động vật thuỷ sản sống đảm bảo an toàn, hiệu quả;

            (6) Vận dụng được quy trình nuôi thủy sản công nghệ cao (Biofloc, nuôi thủy sản trong hệ thống tuần hoàn (RAS)) vào thực tiễn sản xuất, tiết kiệm được tài nguyên, tạo sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

             (7) Áp dụng linh hoạt, hiệu quả biện pháp phòng bệnh tổng hợp; chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả một số bệnh thường gặp ở động vật thủy sản nuôi;

            (8) Chế biến và quản lý được thức ăn trong nuôi thủy sản;

            (9) Chọn, sử dụng được một số loại chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn và hiệu quả;

            (10) Chọn, sử dụng được một số loại dụng cụ, trang thiết bị dùng trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn và hiệu quả;

 (11) Quản lý hiệu quả tình hình sản xuất kinh doanh ở các cơ sở nuôi trồng thủy sản quy mô vừa và nhỏ;

            (12) Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong nuôi trồng thủy sản;

            (13) Có năng lực tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam tương đương chứng chỉ B1; đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản;

            (14) Có kỹ năng tin học đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

(1) Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn thủy sản;

(2) Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

(4) Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định;

(5) Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

(6) Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể;

            (7) Có ý thức bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nước thải trước khi xả ra môi trường xung quanh;

            (8) Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động và giữ vệ sinh chung nơi làm việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Nuôi trồng thuỷ sản, người học có thể đảm nhận được các vị trí việc làm tại các cơ sở sau:

            (1) Quản lý, sản xuất tại trại sản xuất giống, trang trại nuôi thủy sản;

            (2) Sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản;

            (3) Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ tại cửa hàng thú y - thuỷ sản;

            (4) Quản lý, chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

            - Số lượng môn học, mô đun: 26

            - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2145 giờ

            - Khối lượng các môn học chung: 435 giờ

            - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1710 giờ

            - Khối lượng lý thuyết: 470 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1715 giờ

            - Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. Nội dung chương trình:

(Xem chi tiết trong tệp đính kèm)

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

             Ngoài thời gian học tập tại trường, cơ sở đào tạo, học sinh thực hành, thực tập tại trung tâm, doanh nghiệp sản xuất, hộ sản xuất về nuôi trồng thủy sản.

             Các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm học sinh được hình thành thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, bài tập, chuyên đề của các mô đun/ môn học.

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi hết môn học, mô đun:

             Thời gian tổ chức thi hết môn học, mô đun cần được tổ chức theo kế hoạch chung của Nhà trường, được xác định theo từng năm học, học kỳ được xây dựng cụ thể trong kế hoạch đào tạo mỗi khóa.Thực hiện đảm bảo theo thông tư 09/2017 của Bộ LĐTBXH về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo hình thức tích lũy mô đun, tín chỉ và qui chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp.

4.4. Hướng dẫn xét công nhân tốt nghiệp:

            - Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

            - Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học.

            - Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kỹ)

 

Bùi Thị Hạnh

 

File: CTK CAO DANG NTTS (Da sua 2109).doc Tải về