Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026

2021.03.10 - 115 lượt xem

File: KH60.pdf Tải về

Tin cùng loại