Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

2023.01.09 - 826 lượt xem

             Sáng 06/01/2023 trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

            Tham dự hội nghị có TS. Bùi Thị Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS-TS. Thái Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

            Tại hội nghị TS. Bùi Thị Hạnh – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Nhà trường. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong năm 2022 trên các mặt công tác của Nhà trường và phương hướng trong năm 2023 cụ thể trên các mặt công tác chính trị tư tưởng; Công tác tuyển sinh, đào tạo; Công tác khảo thí, thanh tra và kiểm định chất lượng; Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị; Công tác học sinh, sinh viên và công tác khác của Nhà trường

TS Bùi Thị Hạnh – Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

            Tiếp theo hội nghị đồng chí Trần Tuấn Anh – Trưởng phòng Hành chính tổ chức thông qua nội dung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 và đồng chí đồng chí Ngô Thị Kim Nguyệt – Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo thu chi tài chính năm 2022.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022

báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhiệm kỳ 2021-2022

và tổ chức bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024.

        Tại hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 gồm:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường   -  Trưởng khoa Khoa Khoa học cơ bản.
  2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh    -  Tổ phó tổ bộ môn chính trị, pháp luật.
  3. Đ/c Trần Trường Sơn             -  Phó trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn trường  chụp ảnh lưu niệm cùng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024

Đ/c Đặng Thị Khang – Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tổng kết thi đua công đoàn năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

            Phát biểu bế mạc hội nghị TS. Bùi Thị Hạnh – Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được mục tiêu nghị quyết hội nghị đề ra.

Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị viên chức năm 2022.

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                            

 

Tin khác