Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn trường khóa XIV, tiến tới Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

2023.03.28 - 986 lượt xem

File: Kehoach10-KHCD-2023.pdf Tải về

Tin khác