Ứng dụng giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) đẻ sàng lọc đa hình nucleotide đơn (SNP) liên quan đến tính trạng tăng trưởng ở tu hài (Lutraria rhynchaen, Jonas 1844)

Nghề nuôi tu hài (Lutraria rhynchaena) tại huyện Vân Đồn, tinh Quảng Ninh hiện nay gặp nhiều khó khăn do chất lượng con giống thấp, dịch bệnh thường xuyên xay ra. Trên cơ sở đó, cằn có những nghiên cứu nhàm nâng cao chất lượng con giống; đặc biệt là ...

Tổng quan hiện trạng ngành nuôi biển Việt Nam

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển ngành nuôi biển do có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Tuy nhiên, ngành nuôi biển vẫn còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện hiện có. Bài báo này nhằm cung cấp một số ...

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chuyển đổi giới tính Ba ba gai (Palea steindachneri) đơn tính đực

Ba ba gai là loài đặc sản của vùng miền núi Tây Bắc. Trong đó ba ba đực có ưu điểm lớn nhanh và thịt ít mỡ hơn ba ba cái. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra ngưỡng nhiệt độ thích hợp ấp trứng ba ba gai ...

Ứng dụng cách tiếp cận biên trong nghiên cứu về hiệu quả và năng suất ngành khai thác hải sản: Một phân tích trắc lượng thư mục

 Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về năng suất và hiệu quả trong lĩnh vực khai thác hải sản. Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục (bibliometric) để đánh giá tổng quan 183 bài báo khoa học từ năm 1995 đến ...

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

Ngày 22/09/2022. Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và Công nghệ: “Dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sủ đất (Protonebia diacanthus ...

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG Nematopsis SP. TRÊN MỘT SỐ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ NUÔI TẠI QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

Nghiên cứu ký sinh trùng (KST) Nematopsis sp. trên các đối tượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu ở Quảng Ninh (ngao giá, hàu Thái Bình Dương (TBD), hàu cửa sông, ngao Bến Tre) được thực hiện từ tháng 6/2020 - 7/2022. Đợt 1 từ tháng 6/2020 - ...

THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHÉP GIỐNG (Cyprinus carpio) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

Mật độ nuôi là yếu tố quan trọng trong nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng môi trường, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) khi ương cá chép (Cyprinus carpio) bằng công nghệ ...

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15 tháng 04 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Ninh, Phòng Kinh tế thị xã Quảng Yên và Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu bệnh và địch ...

Thử nghiệm ươm cá chép giống bằng công nghệ BIOFLOC với nguồn CARBON từ rỉ đường và bột ngô.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng môi trường, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) khi ương cá chép (Cyprinus carpio) bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô. Cá kích cỡ 33, ...

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án  “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Biofloc của Israel trong nuôi siêu thâm canh cá Rô phi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ở Vĩnh Phúc”

Nghiên cứu một số bệnh thường gặp do ký sinh trùng trên cá Koi (Cyprinus caipio haematopterus) và đề xuất biện pháp phòng trị

Mẫu cá Koi (Cyprinus caipio haematopterus) thu tại Hà Nội và Bắc Ninh, thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, cỡ cá từ 10g - đến 500g. Kết quả nghiên cứu ký sinh trùng trên cá Koi phát hiện được một số loài ngoại ký ...

12