Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2007-2020

2020.12.16 - 2071 lượt xem

Cấp Nhà nước

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Kinh phí NSNN (triệu đồng)

Cấp quản lý năm bắt đầu thực hiện – kết thúc

1

Đề tài: Ứng dụng di truyền phân tử và di truyền số lượng để chọn giống ốc hương và tu hài sinh trưởng nhanh

TS Thái Thanh Bình

6.500

 2017 - 2020

2

Dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm ba ba gai Văn Chấn- Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ThS Nguyễn Mạnh Hà

1.500

 2019 -2020

3

Dự án nhánh: “Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển quy trình công nghệ nuôi tôm nước lợ hiệu quả cao, bền vững ở Việt Nam”

TS Thái Thanh Bình

2.347

 2018 - 2020

4

Dự án cấp quốc gia Xây dựng chỉ dẫn địa lý Khánh Hòa dùng cho sản phẩm ốc hương của tỉnh Khánh Hòa

ThS Nguyễn Mạnh Hà

790

2014-2016

5

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền phục vụ chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng ốc hương ( Babylonia areolata) và tu hài (Lutraria rhynchaena)

TS Thái Thanh Bình

3.900

2013-2015

6

Dự án cấp quốc gia Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vân Đồn” dùng cho sản phẩm sá sùng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

TS Thái Thanh Bình

1.460

2012-2015

Tổng phụ 1

16.497

 

Cấp Bộ

 

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Kinh phí NSNN (triệu đồng)

Cấp quản lý năm bắt đầu thực hiện – kết thúc

1

Dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Sủ đất (Protonibea diacanthus Lacepède 1802) trong ao và lồng

TS Trương Văn Thượng

4.050

 2020-2022

2

Dự án: Sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc cá chim vây vàng

ThS Nguyễn Văn Tuấn

2.000

2020

3

Dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá

ThS Nguyễn Văn Tuấn

3.900

2019-2021

4

Dự án: Sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc cá chim vây vàng

ThS Nguyễn Văn Tuấn

1.500

2019

5

Dự án: Hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede 1801) trong ao bằng thức ăn công nghiệp

ThS Nguyễn Văn Quyền

1.140

2012-2013

6

Dự án: Nuôi cá lồng biển đảo

ThS Nguyễn Văn Tuấn

3.900

2011-2014

7

Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Sủ đất

ThS. Lê Văn Thắng

1300

2011-2012

8

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ nuôi thương phẩm cá chim vây vàng trong ao bằng thức ăn công nghiệp

TS Thái Thanh Bình

1.026

2008-2010

9

Dự án Xây dựng mô hình nuôi tôm chân trắng theo Vietgap

ThS Nguyễn Văn Sơn

482

2016

10

Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng

ThS. Lê Văn Thắng

1200

2009-2011

11

Đề tài: Đánh giá di giống thuần hóa cá Tiểu bạc ở hồ thác bà đề xuất hường phát triển (đề tài nhánh)

ThS. Nguyễn Hồng Hải

240

2009-2011

12

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ nuôi thương phẩm cá hồng đỏ và cá tráp vàng trong ao và lồng vùng ven biển

ThS. Nguyễn Văn Việt

2400

2007-2010

13

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ nuôi thâm canh cá chim vây vàng trong ao bằng thức ăn công nghiệp

TS. Thái Thanh Bình

1010

2008-2010

14

Đề tài: Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bơn phương Nam

KS. Phạm Văn Cửu

1300

2008-2009

15

Dự án nhập công nghệ sản xuất giống cá Sủ đất

ThS. Lê Văn Thắng

1900

2007-2008

16

Dự án nhập công nghệ sản xuất giống cá Chim vây vàng

ThS. Ngô Vĩnh Hạnh

1800

2007-2008

Tổng phụ 2

29.148

 

 

Chuyển giao công nghệ

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Kinh phí NSNN (triệu đồng)

Cấp quản lý năm bắt đầu thực hiện – kết thúc

1

Dự án chuyển giao công nghệ “Ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất và ương giống ngao giá tại Kim Sơn, Ninh Bình

Ths Nguyễn Văn Tuấn

204

2020-2021

2

Dự án chuyền giao công nghệ “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống hàu cửa sông tại vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, Ninh Bình”

Ths Nguyễn Văn Tuấn

108

2020-2021

3

Dự án: Chuyển giao công nghệ Biofloc của Israel trong nuôi siêu thâm canh cá Rô phi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ở Vĩnh Phúc

ThS Ngô Chí Phương

515

2019-2020

4

Dự án Chuyển giao công nghệ nuôi thâm canh cá rô phi và cá diêu hồng bằng công nghệ biofloc

ThS Nguyễn Thùy Dương

556

2017-2018

5

Dự án: Chuyển giao công nghệ sản xuất cá bống bớp (Bostrychus sinensis) tại thành phố Hạ Long và nuôi thương phẩm huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

ThS Nguyễn Văn Quyền

270

2015-2018

6

Dự án Chuyển giao công nghệ cá sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá hồng đỏ và cá chim vây vàng

ThS Nguyễn Văn Quyền

550

2013-2014

7

Dự án Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Sủ đất

ThS Lê Văn Thắng

500

2011

Tổng phụ 3

2.703

 

 

Cấp tỉnh

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Kinh phí NSNN (triệu đồng)

Cấp quản lý năm bắt đầu thực hiện – kết thúc

1

Đề tài: Nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại Quảng Ninh và đề xuất giải pháp phòng chống

ThS Nguyễn Thị Quỳnh

2.487

2020-2022

2

Dự án: Bảo tồn nguồn gen cá tráp vây vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ThS Hoàng Thị Phương Hồng

1.365

 2018 - 2020

3

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống Sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ninh

ThS Nguyễn Văn Tuấn

2.153

2015-2018

4

Nhiệm vụ nhánh: Bảo tồn nguồn gen tu hài (Lutraria rhynchaena) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

TS. Thái Thanh Bình

299

2018-2019

5

Nhiệm vụ nhánh: Bảo tồn nguồn gen sá sùng (Sipunculus nudus) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

TS. Thái Thanh Bình

300

2017-2018

6

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sản xuất giống và nuôi thương phẩm Ngao giá tại tỉnh Quảng Ninh

ThS Nguyễn Văn Việt

2.010

2016 – 2018

7

Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thương phẩm cá vược trong lồng tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái

ThS Ngô Chí Phương

1.158

2017-2018

8

Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng tảo lam và các biện pháp khắc phục trong ao nuôi tôm nước lợ tại Quảng Yên

ThS Đỗ Đăng Khoa

132

2016

9

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ nuôi thương phẩm cá chim vây vàng ( Trachinotus blochii Lacepede 1801) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại vùng biển Quảng Ninh

TS Thái Thanh Bình

168

2010-2011

10

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ nuôi thương phẩm cá Sủ đất trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại vùng biển Quảng Ninh

ThS Nguyễn Văn Tuấn

210

2010-2012

11

Đề tài: Xử lý môi trường ao nuôi cá tại Gia Bình - Bắc Ninh

ThS. Nguyễn Thanh Bình

100

2007-2008

Tổng phụ 4

10.382

 

Cấp Cơ sở

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Kinh phí NSNN (triệu đồng)

Cấp quản lý năm bắt đầu thực hiện – kết thúc

1

Đề tài: Đánh giá nhu cầu học Trung cấp, Cao đẳng của học sinh THPT ở tỉnh Bắc Ninh đối với trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, tỉnh Bắc Ninh.

TS Lê Thị Phương Dung

20

2019-2020

2

Đề tài: Nghiên cứu một số bệnh thường gặp do vi khuẩn và ký sinh trùng trên cá Koi và đề xuất biện pháp phòng và trị.

ThS Nguyễn Thị Quỳnh

55

 2019-2020

3

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng ngành kế toán cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

ThS Nguyễn Văn Chan

19

 2018 - 2019

4

Đề tài: Chuân hóa mô đun lắp ráp và cài đặt máy tính theo hướng đào tạo nghề nghiệp

ThS Ngô Tạo Vinh

20

 2018 - 2019

5

Đề tài: Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Nitrate hóa trong nước nuôi thủy sản tại Bắc Ninh

ThS Ninh Hoàng Oanh

55

 2018 - 2019

6

Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm cá
ngạnh (Cranoglanis henrici) trong ao

ThS. Nguyễn Đắc Hải

41

2017-2018

7

Đề tài: Xây dựng qui trình quản lý giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

ThS. Đặng Thị Khang

20

2017-2018

8

Thử nghiệm nuôi tôm chân trắng công nghiệp theo hệ thống đa chu kỳ trong bể xi măng và ao bạt

ThS Nguyễn Văn Sơn

198

2015

9

Đề tài Nghiên cứu thử nghiệm quy trình sản xuất giống và nuôi lươn thương phẩm trong bể tại trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản nước ngọt – Trường Cao đẳng Thủy sản

ThS Ngô Chí Phương

29

2015

10

Đề tài Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm ếch Thái Lan (Rana rugulosa) trong bể tại Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản nước ngọt – Trường Cao đẳng Thủy sản

ThS Nguyễn Tuấn Duy

31

2015

11

Đề tài Xây dựng Website thông minh chẩn đoán và phòng trị bệnh cho một số loài cá nước ngọt

ThS Trần Đình Diễn

29

2015

12

 Đề tài Thử nghiệm nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) công nghiệp theo hệ thống đa chu kỳ (2 giai đoạn) trong bể xi măng, ao bạt tại Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản nước nước mặn, nước lợ - Trường Cao đẳng Thủy sản

ThS Nguyễn Văn Sơn

750

2013-2015

13

Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi, thức ăn đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá rô đồng từ 0-45 ngày tuổi

ThS Đồng Quốc Trình

100

2012

14

Đề tài: Đánh giá hàm lượng As và Hg trong thịt một số loài nhuyễn thể ở miền Bắc

ThS Đỗ Đăng Khoa

100

2012

15

Đề tài: Đánh giá đa dạng di truyền một số quần thể Ngao tại Việt Nam

TS Thái Thanh Bình

400

2011-2012

16

Đề tài xác định hàm lượng protein, lipid trong thịt cá của một số loài cá biển

ThS Nguyễn Thanh Hoa

29

2010 – 2012

17

Đề tài Đánh giá hiện trạng thủy ngân, asen trong nước biển ở một số khu vực tại Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

ThS Đỗ Đăng Khoa

100

2010-2013

18

Đề tài Đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi cá lồng bè tại Cẩm Phả- Quảng Ninh bằng phương pháp phân tích bao dữ liệu- DEA

TS Nguyễn Văn Quang

20

2010-2013

19

Đề tài Hoàn thiện kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Ngạnh

TS Thái Thanh Bình

300

2010-2011

20

Đề tài Đánh giá hiện trạng một số kim loại nặng trong môi trường nước nuôi Thủy sản mặn lợ tại xã Minh Thành- Yên Hưng- Quảng Ninh

ThS Nguyễn Thanh Bình

32

2010-2011

21

Đề tài: Dựng hình thiết kế mô phỏng kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương cá Chép, Cá Chim vây vàng, cá Sủ đất

ThS. Trần Đình Diễn

35

2010-2011

22

Đề tài: hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua đồng ở qui mô hàng hóa

ThS Đỗ Văn Sơn

300

2010-2011

23

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống Ngán (Austriella corrugata Deshages 1843)

ThS Nguyễn Văn Quyền

300

2010-2011

24

Đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền một số quần đàn tu hài ở Việt Nam bằng chỉ thị Microsatellite

CN. Hoàng Thị Phương Hồng

50

2010-2011

25

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá rô đồng (Anabas testudineus-Bloch)

KS. Đồng Quốc Trình

37

2009-2010

26

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá giò Rachycentron canadum tại trại thực nghiệm nuôi trồng lợ mặn Quảng Ninh – Trường Cao đẳng Thủy sản

KS. Vũ Minh Hòa

81

2009-2010

27

Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống cá song chấm nâu (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) tại trại thực nghiệm nuôi trồng lợ mặn Quảng Ninh – Trường Cao đẳng Thủy sản

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

136

2009-2011

28

Đề tài: Ứng dụng công nghệ tạo đa bội thể bằng phương pháp sốc lạnh trên cá trắm cỏ (Ctenophryngodon idella) ở miền Bắc Việt Nam

ThS. Ngô Thị Mai Hương

36

2009-2010

29

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng lan

ThS. Trần Đình Diễn

21

2009-2010

30

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật ương nuôi cá Sủ đất Nibea diacanthus (Lacépède 1802) từ giai đoạn cá bột lên giống trong hệ thống nước tuần hoàn tại trại thực nghiệm nuôi trồng lợ mặn Quảng Ninh – Trường Cao đẳng Thủy sản

KS. Nguyễn Văn Quyền

53

2009

31

Đề tài: Nghiên cứu phân loại cua biển Việt Nam bằng chỉ thị phân tử

TS. Thái Thanh Bình

200

2008-2009

32

Đề tài: Điều tra bệnh viêm võng mạc, hoại Thần kinh do vi rút VNN (Viral Nervour Necrosic) gây ra trên cá hồng đỏ (Lutjanus erythropterus) và cá tráp vàng (Sparus latus) nuôi tại Trại thực nghiệm NTTS lợ, mặn – Quảng Ninh (Trường Cao đẳng Thủy sản)

TS. Thái Thanh Bình

85

2008 - 2010

33

Đề tài: Nghiên cứu diễn biến môi trường nuôi thương phẩm  cá hồng đỏ (Lutjanus erythropterus Bloch, 1970) trong ao đất tại trại thực nghiệm NTTS lợ, mặn Quảng Ninh

ThS. Nguyễn Thanh Bình

51

2008 - 2009

34

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng một số loại thức ăn công nghiệp trong nuôi thương phẩm cá hồng đỏ (Lutjanus erythropterusBloch, 1790) và cá tráp vàng (Sparus latus Houttuyn, 1782) trong ao đất tại Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh

KS. Phùng Văn Kháng

41

2008-2009

35

Đề tài: Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bống bớp

ThS. Nguyễn Văn Quyền

350

2007-2009

Tổng phụ 5

4.124

 

Mô hình khuyến ngư

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Kinh phí NSNN (triệu đồng)

Cấp quản lý năm bắt đầu thực hiện – kết thúc

1

Mô hình nuôi thương phẩm cá Vược

KS. Nguyễn Văn Quyền

100

2010

2

Mô hình nuôi thương phẩm cá Sủ đất

KS. Nguyễn Văn Quyền

100

2010

3

Mô hình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng

KS. Phạm Văn Cửu

140

2009

4

Mô hình nuôi thương phẩm cá Vược

KS. Phạm Tuấn Khang

110

2009

5

Mô hình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng

KS. Nguyễn Văn Quyền

50

2008

6

Mô hình nuôi thương phẩm cá Sủ đất

KS. Cao Xuân Dũng

50

2008

7

Mô hình nuôi thương phẩm cá hồng đỏ

KS. Phạm Văn Cửu

50

2008

8

Mô hình nuôi thương phẩm cá Vược

ThS. Ngô Thế Anh

50

2008

9

Mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm

KS. Đồng Quốc Trình

50

2008

10

Mô hình nuôi thương phẩm cá Bống bớp

ThS. Ngô Chí Phương

50

2008

11

Mô hình nuôi tôm sú thâm canh

ThS. Ngô Chí Phương

50

2008

Tổng phụ 6

800