Công văn số 127 của Thị Đoàn Từ Sơn về việc tiếp tục triển khai cuộc thi GreenTech.

2020.10.23 - 1900 lượt xem

Các tệp đính kèm:

1. Thể lệ cuộc thi

2. Mẫu hồ sơ tham dự

File: CV 217_Greentech.pdf Tải về

Tin khác