Quan hệ hợp tác quốc tế

2020.08.21 - 1397 lượt xem

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước để sớm hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, về giáo dục và đào tạo. Từ năm 1994 trở lại đây trường được sự quan tâm của Bộ thuỷ sản mà trực tiếp là Vụ hợp tác quốc tế, Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Thuỷ sản trước đây), cùng với nỗ lực của của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, nhà trường đã tiếp nhận nhiều dự án từ các tổ chức quốc tế

 - Dự án 663A Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực nuôi trồng Thuỷ sản phát triển nguồn nhân lực nuôi trồng Thuỷ sản. Dự án này đã được hiệp hội các Trường Trung học Canada (ACCC) phê duyệt và được tổ chức CIDA Canada cấp kinh phí hoạt động với thời gian từ tháng 8/1994 đến tháng 3/1998. Dự án này có tác dụng trên nhiều mặt :

- Trợ giúp về kỹ thuật nuôi Thuỷ sản theo 2 phương pháp: 

+ 7 cán bộ quản lý và giáo viên được cử sang Canada, 19 lượt giáo viên và cán bộ quản lý được đi thăm quan, học tập ngắn hạn ở hai nước Thái Lan và Trung Quốc.      

+ Canada cử một số giáo viên sang Trường Trung học thuỷ sản IV giảng dạy cho giáo viên về kỹ thuật nuôi trồng Thuỷ sản, phương pháp giảng dạy và sử dụng vi tính trong giảng dạy, hướng dẫn xây dựng chương trình giảng dạy các lớp công nhân.

- Trợ giúp một số thiết bị máy móc phục vụ cho giảng dạy

- Tạo cho giáo viên nắm bắt và quan hệ rộng với các đồng nghiệp ở trong khu vực, trên cơ sở đó mở rộng quan hệ và ảnh hưởng của trường Trung học Thuỷ sản IV trong khu vực.

Dự án này đã có tác dụng tốt trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hiện đại hoá thiết bị và phương pháp dạy học, góp phần tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực nuôi trồng Thuỷ sản các tỉnh phía Bắc.- Với kết quả và ảnh hưởng tốt của dự án trên, được viện MI, Trường Okalagan University College Canada giúp đỡ tiếp một dự án "về thuỷ học, thuỷ hoá" đã được tổ chức ACCC và CIDA Canada chấp nhận và cho hoạt động trong 3 năm (1996-1998). Kết quả  có 2 giáo viên Hoá của nhà trường được đi đào tạo ngắn hạn tại Okalagan University – Canada.

- Viện MI còn chắp mối với College of the North Atlantic Canada xây dựng và giúp đỡ cho trường một dự án "Nâng cao năng lực đào tạo quản trị doanh nghiệp" do tổ chức ACCC và CIDA tài trợ thực hiện 3 năm 1998 - 2001 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên ngành kinh tế của 3 trường thuộc Bộ Thuỷ sản.

- Dự án Hỗ trợ chương trình phát triển nuôi trồng Thuỷ sản (1998 - 2002) do Đan Mạch tài trợ, đối tác thực hiện dự án là Viện công nghệ Châu á, Thái Lan. Dự án hỗ trợ kinh phí cho 2 đề tài nghiên cứu. 

- Dự án  Công nghệ đào tạo từ xa bằng công nghệ thông tin (2003 - 2005) do cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (IDRC) tài trợ. Đối tác thực hiện dự án là Trường Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương  (College of the North Atlantic Canada).

- Dự án thực hành Công nghệ đào tạo từ xa ở Việt Nam, Lào và Campuchia (2005 - 2007) do tổ chức IDRC tài trợ thông qua mạng liên Châu á.

- Hợp tác với Đại học Bắc Úc (Charles Darwin University - Australia) về trao đổi đào tạo giữa hai trường về lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu Thuỷ sản. Đồng thời chủ động hợp tác chặt chẽ với tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (ACIAR) của úc để chuẩn bị cho dự án nghiên cứu kinh tế Thuỷ sản. 

Kết quả của sự hợp tác quốc tế hơn 10 năm qua là tiền đề quan trọng nhằm đẩy nhanh tốc độ hội nhập và hợp tác trên các lĩnh vực như: Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời từng bước hiện đại hoá trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thực hành thực tập, nghiên cứu khoa học cho thầy và trò nhà trường, góp phần thực hiện phương trâm trong đào tạo là: Thiết thực, hiệu quả và trực tiếp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và hợp tác quốc tế.