Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp “Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính” hệ không tập trung Khóa 16 tại trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

2021.12.21 - 1654 lượt xem

            Thực hiện Hợp đồng đào tạo số 269B/HĐ-CĐKTKTTS ngày 04/08/2020 giữa trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản với trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Tháng 09/2020 trường Cán bộ quản lý NN và PTNT I đã tổ chức khai giảng lớp “Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính” hệ không tập trung K16 (niên khóa 2020-2021) tại trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

            Hôm nay, ngày 18/12/2021 trường Cán bộ quản lý NN và PTNT I tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cho học viên lớp “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính” hệ không tập trung K16 tại trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

            Tới dự lế khai mạc kỳ thi tốt nghiệp về phía trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I có: TS. Nguyễn Quốc Oánh – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng thi; TS. Vũ Thị Bích Thuận – Phó chủ tịch Hội đồng thi và các thành viên Hội đồng thi.

            Về phía trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản có TS. Bùi Thị Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường cùng các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính.

            Trước đó, chiều ngày 17/12/2021 các thí sinh dự thi đã tập trung để nghe phổ biến quy chế thi.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ

Lễ chào cờ.

Học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại lễ khai mạc kỳ thi TN.

TS. Vũ Thị Bích Thuận – Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp công bố các quyết định liên quan đến kỳ thi.

TS. Nguyễn Quốc Oánh – Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý NN và PTNT I – Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu ý kiến.

TS. Bùi Thị Hạnh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản phát biểu ý kiến.

Đưa tin: Ngọc Lan

Tin khác