Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, viên chức, người lao động năm 2021.

2021.12.22 - 1775 lượt xem

            Thực hiện Kế hoạch số 396/KH-CĐKTKTTS ngày 29/11/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, viên chức, người lao động năm 2021;

            Sáng ngày 22/12/2021 trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, viên chức, người lao động năm 2021.

            Dự hội nghị có TS. Bùi Thị Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường, Ths. Nguyễn Anh Xuân – Phó hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Thái Thanh Bình – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể  lãnh đạo phòng, khoa, tổ bộ môn và viên chức, người lao động trong toàn trường.

            Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm 2021 do TS. Bùi Thị Hạnh- Hiệu trưởng nhà trường trình bày. Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Nhà trường cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng cùng với sự đồng lòng của toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường đã đạt được một số kết quả như: Công tác tuyển sinh vượt chỉ tiêu trên 10%; Hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học trong đó có chương trình giống gốc của Bộ Tài Chính; Hoàn thành các dự án đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo; Công tác bồi dưỡng cán bộ cấp phòng, hoàn thành một lớp trung cấp lý luận chính trị…Giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, Tỉnh, Toàn quốc đạt thành tích cao…

TS Bùi Thị Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường năm 2021 và Báo cáo kiểm điểm đánh giá cá nhân năm 2021.

Ths. Nguyễn Anh Xuân – Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kiểm điểm đánh giá cá nhân năm 2021.

PGS.TS. Thái Thanh Bình – Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kiểm điểm đánh giá cá nhân năm 2021.

            Cũng trong hội nghị kiểm điểm, đánh giá cuồi năm Nhà trường vinh danh hai nhà giáo Ngô Chí Phương – Khoa NTTS; Nguyễn Việt Anh – Khoa Kinh tế tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 đạt thành tích cao.

TS. Bùi Thị Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen và phần thưởng cho 02 nhà giáo Ngô Chí Phương – Khoa NTTS, Nguyễn Việt Anh – Khoa Kinh tế .

Tập thể lãnh đạo Ban giám hiệu, trưởng khoa NTTS và khoa KT chụp ảnh lưu niệm cùng 02 nhà giáo Ngô Chí Phương, Nguyễn Việt Anh.

Tin khác