Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

2022.04.22 - 1541 lượt xem

               Sáng 22/04/2022 Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

                Đến dự có đồng chí Lê Văn Nam – Ủy viên Ban thường vụ; Trưởng ban tuyên giáo thành ủy; Giám đốc trung tâm chính trị thành phố Từ Sơn. Về phía Nhà trường có Ths. Nguyễn Anh Xuân – Phó bí thư đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; TS. Thái Thanh Bình – Phó hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

            Tại hội nghị toàn thể đảng viên được nghe đồng chí Lê Văn Nam – Trưởng ban tuyên giáo thành ủy trình bày các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”:

                - Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

                - Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

                - Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

                Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát phát triển đất nước phồn vinh, hanh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

                                                                                                                                                                                                                                 Hình ảnh, Tin: Kim Hân – Ngọc Lan

Tin khác