Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.

2022.07.22 - 1509 lượt xem

Ngày 21-22/07/2022 Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức tham gia học tập trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.

            Dự hội nghị tại điểm cầu trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản có TS. Bùi Thị Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường; Ths. Nguyễn Anh Xuân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; PGS-TS Thái Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.

            Hội nghị diễn ra với bốn chuyên đề: (1) “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; (2) “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn dến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (3) “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; (4) “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

            Sáng 21/07/2022 tại phiên khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ trướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trực tiếp truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

            Tiếp đến, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

            Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

            Sáng ngày 22/07/2022 đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

          Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

 

 

Tin khác