Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.

2022.12.16 - 1041 lượt xem

Ngày 16/12/2022 Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII”.

            Đến dự và truyền đạt nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII có đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Phó Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Từ Sơn.

Về phía Nhà trường có TS. Bùi Thị Hạnh – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.

            Tại hội nghị toàn thể đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Phó Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Từ Sơn truyền đạt nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII gồm bốn chuyên đề:

            Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

            Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

            Chuyên đề 3: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

            Chuyên đề 4: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

             Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

 

Tin khác