Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

2021.03.29 - 46 lượt xem

           Trong hai ngày 27, 28/03/2021 Ban Bí thư trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

            Tại điểm cầu phòng họp số 1 trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản có sự tham dự của Đồng chí Bùi Thị Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Nguyễn Anh Xuân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Thái Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trường.

            Khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đồng chí Nguyễn Anh Xuân – Phó bí thư Đảng ủy nêu rõ việc học tập phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, an toàn hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19 đang diễn ra và mỗi đảng viên sau học tập phải nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

           

            Tại hội nghị đảng viên trong đảng bộ được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

            

            - Sáng 27/03/2021 đảng viên trong đảng bộ học tập chuyên đề 1: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

            - Chiều 27/03/2021 đảng viên trong đảng bộ học tập chuyên đề 2: “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

            - Sáng 28/03/2021 đảng viên trong đảng bộ học tập chuyên đề 3: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

            - Chiều 28/03/2021 đảng viên trong đảng bộ học tập chuyên đề Chuyên đề 4: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt và chuyên đề 5: “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

            Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. 

                                                                                                                                             Đưa tin: Ngọc Lan  -   Hình ảnh: Kim Hân

 

Tin cùng loại