Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Từ Sơn lần thứ XVIII

2020.11.23 - 2184 lượt xem

            Ngày 23/11/2020, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Từ Sơn lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự hội nghị có toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

       Khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Xuân – Phó bí thư đảng ủy quán triệt đến toàn thể đảng viên tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu thị xã Từ Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Sau khai mạc đồng chí Lê Văn Nam – Trưởng ban tuyên giáo thị ủy Từ Sơn giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025: Kết quả đại hội và làm rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; 27 chương trình hành động cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh hiện đại”. Nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu thị xã Từ Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Kết quả đại hội  và làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường kỷ cương, dân chủ, đổi mới , đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành thành phố văn minh, hiện đại”.

            Kết thúc Hội nghị về đơn vị toàn thể đảng viên viết tay bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đặc biệt là đề xuất các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm của bản thân.

Đưa tin: Ngọc Lan.

Hình ảnh: Kim Hân.

Tin khác