Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

2021.11.29 - 165 lượt xem

File: KH hoc NQ 8.12.2021.pdf Tải về

Tin cùng loại