CÔNG VĂN CỦA BAN TUYÊN GIÁO - THỊ ỦY TỪ SƠN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘ ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

2020.09.18 - 156 lượt xem

File: CV04_BTanTuyenGiao.pdf Tải về