Kiểm tra tiến độ dự án “hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá” thực hiện tại Khánh Hòa (Ngày: 01-07-2020)

2020.07.01 - 2090 lượt xem

Vừa qua, ngày 7/6-9/6/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhánh “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá” thực hiện tại tỉnh Khánh Hòa.

Dự án nhánh do Công ty TNHH Dịch vụ, sản xuất, thương mại Ngọc Thủy thực hiện theo Hợp đồng số 01/2019/HĐ- CTNT ngày 10 tháng 01 năm 2019. 

Thăm quan mô hình nuôi ngao giá tại 02 Trại sản xuất

Qua kiểm tra thực tế 02 Trại sản xuất tại Ninh Ích – Ninh Hòa – Khánh Hòa cho thấy Công ty đã hoàn thành 03 đợt sản xuất giống ngao giá/trại (tổng cộng 06 đợt) tại 02 cơ sở sản xuất giống từ tháng 01 – 05/2020.

Trong đó, đã xuất bán được 02 đợt sản xuất giống/trại (tổng cộng 04 đợt) với tổng cộng 33 triệu con giống ngao giá cấp 1, kích cỡ 3-5 mm, tỉ lệ sống tới giai đoạn 2-3 mm đạt 9,56 - 13,02%.  Số lượng ngao giống đợt 3 còn lại trong ở 2 cơ sở sản xuất là khoảng 15 triệu con, con giống vừa mới xuống đáy, kích cỡ 0.3-0.6 mm.

Ngao giá lên giống cấp 1

Làm việc tại văn phòng công ty Ngọc Thủy

Các thành viên đoàn kiểm tra đã thảo luận nhất trí đánh giá: Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt và đảm bảo tiến độ đề ra. Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục triển khai các nội dung theo thuyết minh của dự án.

Dương Thị Quyên – Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Tin khác