Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án  “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Biofloc của Israel trong nuôi siêu thâm canh cá Rô phi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ở Vĩnh Phúc”

TRIỂN KHAI LỚP TẬP HUẤN “KỸ THUẬT NUÔI THƯƠNG PHẨM NGAO GIÁ” TẠI VÂN ĐỒN – QUẢNG NINH

Trong hai ngày 28 - 29/10/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ thuật nuôi thương phẩm ngao giá” tại Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị triển khai đề tài “nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại quảng ninh và đề xuất giải pháp phòng chống” (Ngày: 02-07-2020)

Căn cứ theo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN số 18/2020/HĐ-KHCN ngày 12 tháng 6 năm 2020 giữa Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Tỉnh năm 2020-2022.

Kiểm tra tiến độ dự án “hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá” thực hiện tại Khánh Hòa (Ngày: 01-07-2020)

Vừa qua, ngày 7/6-9/6/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhánh “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá” thực hiện tại tỉnh Khánh Hòa.

HỘI THẢO “ GÓP Ý KIẾN CHO CÁC QUY TRÌNH NUÔI TÔM NƯỚC LỢ Ở MIỀN BẮC” (Ngày: 01-06-2020)

Ngày 27/5/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II tổ chức Hội thảo “ Góp ý kiến cho các Quy trình nuôi tôm nước lợ ở miền Bắc” tại Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và ...

TRIỂN KHAI LỚP TẬP HUẤN "KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG NGAO GIÁ"

Ngày 18-19/5/2020, tại Hội trường Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ thủy sản nước mặn lợ Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã tổ chức 01 lớp tập huấn “KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG NGAO GIÁ”. Lớp tập huấn có sự ...