Nghiệm thu mô hình “Ứng dụng công nghệ Biofloc của Israel trong nuôi siêu thâm canh cá Rô phi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ở Vĩnh Phúc” thuộc chương trình nông thôn miền núi

2020.12.04 - 2509 lượt xem

             Ngày 01/12/2020 tại Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hải cùng đại diện bên Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ Trường Cao đẳng kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản, với sự có mặt đại diện của lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Thủy sản,  Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên, phòng Nông nghiệp huyện Bình Xuyên, đã tiến hành nghiệm thu khối lượng triển khai mô hình tại 02 cơ sở “Mô hình  Công ty” tại xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) và “ Mô hình hộ dân” tại xã Ngọc Thanh (Thành phố Phúc Yên), thuộc Dự án  chuyển giao công nghệ “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Biofloc của Israel trong nuôi siêu thâm canh cá Rô phi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ở Vĩnh Phúc”.  

Hình 1: Mô hình nuôi cá  rô phi bằng công nghệ Biofloc

            Dự án trên do Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản chuyển giao công nghệ và Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hải triển khai tại Thôn Ba Gò, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, nằm trong khuôn khổ Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025. Kết quả mô hình triển khai mang lại nhiều kết quả tích cực, qua đó khẳng định được vị trí và vai trò của khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất và nuôi trồng thủy sản như: Hệ số thức ăn giảm 25% so với nuôi không ứng dụng công nghệ Biofloc; tiêu tốn nước dưới 0,2 m­­3/kg; tỷ lệ sống cá nuôi đạt trên 86%; Sản lượng dự kiến thu được trên 200 tấn cá thương phẩm/6 tháng nuôi cao hơn so với thuyết minh của dự án.

Hình 2: Đại diện Lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan kiểm tra  đánh giá, nghiệm thu mô hình

             Hình 3. Kích cỡ cá trung bình tại thời điểm nghiệm thu sau 06 tháng nuôi

            Kết luận buổi nghiệm thu Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hải có ý kiến “nhờ tiếp nhận Công nghệ Biofloc nuôi thâm canh cá Rô phi của Israel” thông qua Trường Cao đẳng kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản một cách khoa học và bài bản nên kết quả dự án bước đầu thu được có nhiều hiệu quả kinh tế, xã hội đặc biệt là hiệu quả về môi trường như: Tiết kiệm tài nguyên nước, giảm nước thải ra môi trường, hạn chế sự phát sinh và lây truyền bệnh.... Do vậy, đề nghị nhà nước cần hồ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân mở rộng dự án nuôi thâm canh cá Rô phi để hoàn thiện công nghệ, phát huy hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và các vùng trong cả nước.

                                                                                                      Nguyễn Thị Huyền Trang – P. Khoa học và hợp tác quốc tế

Tin khác